Skip to main content

Pomoc sólo rodičům

Jdou vaše děti do školy či školky a vy marně hledáte práci?
Nejbližší dvoudenní seminář se koná již 11. – 12. 9. v Praze Cílem seminářů je posílit základní dovednosti, které vám pomohou získat zaměstnání nebo začít samostatně podnikat. Maximální počet účastníků/ic je 15, takže každý bude moci využít individuálních rad a pomoci zkušených lektorů a lektorek a prakticky si pod jejich dohledem vyzkoušet sebeprezentaci, sestavování životopisu, motivačního dopisu a dalších dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí pohovoru. Navíc získáte i cenné právnické tipy, základy práce s rodinným rozpočtem a praktické rady psychologů, které vám pomohou bránit se stresu, získat zdravé sebevědomí a zodpoví otázky ohledně výchovy dítě jedním rodičem. Semináře se konají v příjemném prostředí Toulcova dvora v Praze. Ubytování, strava, hlídání dětí, výuka i pomůcky jsou účastnicím/kům poskytnuty zcela zdarma.
Termíny seminářů: 11.–12. 9., 23.-24.10. a 13.-14.11.2010.

Nemůžete se vzdálit na celý víkend z domova, ale máte připojení na internet? Pak uvažujte o webinářích (seminářích on-line) na téma jak zvládnout přijímací pohovor nebo jak se nechat napálit při uzavírání pracovní smlouvy.

Na všechny kurzy se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.aperio.cz.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Hlavní činností APERIA je poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající rodiče, laickou a odbornou veřejnost a zaměstnavatele. To vše v oblasti aktuálních otázek rodičovství, veřejného zdraví a rovných příležitostí.