Skip to main content

Z historie Centra

Před lety nám při prezentaci projektu Cenntra podpory rodin s dětmi z vícečetných porodů místostarosta Prahy 5 pan Ondřej Gál nabídl k pronájmu prostory bývalého krejčovství.
Byly na velmi pěkném místě, bezbariérové, dobře dostupné i MHD, bohužel však v žalostém stavu. Zažádali jsme Prahu 5 o opravu prostor (neb ve stavu, ve kterém jsme je převzali nebylo mořno prostory využívat k naší činnosti). Téměř tři roky jsme čekali,zda Praha 5 sežene peníze na opravu a další rok na dokončení rekonstrukce. Po jistých peripetiích jsme nakonec prostory přebrali 1.11.2006 (viz. foto). Během listopadu jsme prostory zařídili, v prosinci jsme zajistili dobrovolníky (převážně z řad maminek - členek Klubu dvojčat) a od ledna 2007 začíná centrum fungovat v řádném provozu. Bohužel jsme neuspěli při žádostech o dotace na vybavení prostor, ale i ve skromných podmínkách jsme schopni a ochotni poskytovat kvalitní služby.
Klára
16.1.2007