Skip to main content

Přídavek na dítě k 1. 7. 2009

Přídavek na dítě se zpětně zvýší. A to od 1. července 2009.
Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, když v září přehlasovala veto prezidenta republiky a přijala zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.

Díky změně právního předpisu se přídavek na dítě zvýší o 50,- Kč měsíčně. Nově tak bude poté, co právní předpis vyjde ve Sbírce zákonů (což by mělo být 24. září 2009), vyplácen přídavek na dítě ve výši 550,- Kč pro dítě do 6 let věku, 660,- Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let a 750,- Kč pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let.

Ke stejnému datu, tedy se zpětnou účinností od 1. července 2009, se zvýší také hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě. A to z 2,4násobku částky životního minima rodiny na 2,5 násobek. V praxi to podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí znamená, že na přídavek na dítě bude mít nově nárok cca 32 tisíc dětí.

Lidem, kteří už přídavek na děti pobírají, se dávka zvýší automaticky, aniž by o to museli žádat. Od úřadů práce také zpětně dostanou doplatek dávky za dobu od 1. července 2009.

Lidé, kterým vznikne nárok na přídavek na dítě nově, budou muset o dávku požádat na předepsaném formuláři. Dostupný je na každém úřadu práce a také na integrovaném portálu MPSV v části Formuláře Podání žádosti není vhodné odkládat. Nárok na výplatu přídavku na děti totiž zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. To znamená, že o dávku je možné požádat nejdéle za tři měsíce zpětně, za červenec tak do konce října.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už poskytlo potřebnou metodickou podporu a informace, jak postupovat, úřadům práce, které přídavek na dítě vyplácejí. Formuláře jsou na webu dostupné už řadu let, jedná se o standardní tiskopis, kterým se o danou dávku žádá.

V roce 2009 se průměrně měsíčně vyplácí cca 653,2 tisíc přídavků na děti. Odhadované letošní výdaje na tyto dávky jsou cca 5,1 miliard Kč. V roce 2008 se průměrně měsíčně vyplácelo cca 887,6 tisíc dávek, které si vyžádaly celkové
výdaje 6,2 miliardy Kč.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí