Skip to main content

Mezinárodní konference o rodinné politice 2004

Ve dnech 25.a 26.5.2004 se konala v Senátu PČR již 5. mezinárodní konference o rodinné politice , tentokrát nazvaná „Rodina z perspektivy dětí – chudoba jako objektivní a subjektivní problém“. Konference byla celkově velmi zajímavá, jen její dopad do praktického života bude zřejmě obtížnější, jak vyplynulo i z příspěvků zahraničních přednášejících. Nechci zde rozepisovat jednotlivé referáty, které po zpracování bude možné nalézt na www.rodiny.cz ve sborníku, který je pravidelně z konferencí vydáván. Zmínit bych chtěla jen některé alarmující údaje.
· Česká republika je na předposledním místě na světě v počtu narozených dětí na rodinu (1,17 v roce 2003)!
· Hodnota přídavků na děti je asi 1/3 hodnoty, kterou měly přídavky na děti koncem 80.let!
· Chudobou jsou nejvíce ohroženy rodiny se třemi a více dětmi a matky samoživitelky!
· Rodiče více dětí platí účet za demografický vývoj, který nezpůsobili!!!
· Prorodiná politika nesmí být „almužna“! Rodiny s více dětmi se nesmí cítit odstrčené na okraj společnosti…
· Na konferenci byl proti sobě postaven německý (finanční podpora a daňové úlevy) a švédský (zaměstnání pro oba rodiče, zajištění jeslí a školek zdarma) model. Dle švédského modelu (který z hlediska dětí je kontraproduktivní – ztráta hodnoty rodiny, jejího významu, při tvorbě hodnotového žebříčku...) je pro stát matka se 3 a více dětmi nerentabilní, stát na ni doplácí více, než ona sama vydělá. To vedlo k prodloužení mateřské dovolené na 2 roky (v 60.letech).
· Vliv ekonomických aspektů na porodnost :
- velmi snadné je porodnost snížit, obtížné je ji zvýšit
- nedocenění mateřství a rodičovství
- zazněla kritika výstavby bytů (cena a velikost)
- porovnání se 70.lety v ČR (podpora rodin výstavbou bytů, novomanželskými půjčkami, přídavky na děti, prodloužení MD vedla k bybyboomu)
- investice vložené do rodiny se efektivně vrátí
- v Rakousku stát kompenzuje až 50% nákladů na dítě (př. příplatek na mobilitu – rodina se 4 a více dětmi a s dítětem s handicapem dostvá příplatek na auto)!
Velmi mě zaujalo vystoupení dr. Jürgena Borcherta, soudce z Německa, který nechce podporu rodin, ale chce zabránit VYKOŘISŤOVÁNÍ rodin (na základě rovných podmínek zakotvených v ústavě podává žalobu k německému ústavnímu soudu).
Pan Borchert zdůrazňuje nutnost funkční občanské společnosti – když se nikdo neozve, nic se nezmění. „Dítě je garant budoucnosti“, ale ekonomie ignoruje vytváření hodnot v rodině (v domácnosti), naopak je pro ni rodina (domácnost) pouhý konzument (zaplatí nejvíce na nepřímých daních!). Rodina je obklopena trvale nepříznivým prostředím, které je neuchopitelné, nelze proti němu bojovat (naproti např. ztrátě zaměstnání, tlaku věřitelů…). „Kdo nectí rodinu, není hoden budoucnosti“ – to je nutné, aby ekonomové pochopili.
Zdůraznil potřebu minimálně veřejné diskuse o volebním právu rodin – hlasy za děti , což povede ke zvýšení prestiže rodiny (v současnosti mají 2 důchodci 2 hlasy stejně jako rodina s dětmi, ač se rodina podílí na nepřímých daních rapidně více).

Z diskuse s poslanci (Kvapil KDU-ČSL, Páralová ODS) vyplynulo, že na dobré prorodinné politice se musí podílet obec, kraj i ústředí (šance pro MC). V plánu je odpočet na děti 6000,-/1dítě nikoliv ze základu, jak je to nyní, ale z daňové povinnosti (ta rodina, která nedosáhne tak vysoké daňové povinnosti dostane z FÚ „bonus“ – tolik, kolik si nemohla odečíst, až do výše cca 20 000,-), daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele matek s dětmi do 15 let, povinnost předkladatele zákona uvádět, jaký dopad bude mít zákon na rodinu s dětmi.
Ing. Kudlová z MPSV uvedla, že do 12.6.2004 je ve vnitřním připomínkovém řízení zákon o hmotné nouzi, který by měl nahradit zákon 480/1991 (Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat podala podnět na zvýšení koeficientu sociálního příspěvku pro děti současně narozené z 0,1 na 0,5 a na prodloužení jeho výplaty ze 3 na 7let). Klára Rulíková

nike air max

You have very much helped me. I understand this question. Its ready to help. I suggest you to come on a site, with an information large quantity on a theme interesting you.nike air max
Have a nice day! Happy to share some wonderful websites with you this is such a great resource that you are providing and you give it away for free.nike air max 90 Great information!?
nike air max 95 And there is no easier practice of advertising and search engine. You just beggary to slant to them. How to seize costly positions? Keep up the great work!

Im very lucky to get. I will immediately grab your rises feed to stay privy of any updates.north face jackets outlet Pleasant work and much success in your business dealings!
Great information! Ive been looking for something like this for a while now.north face outlet Thanks! Keep posting stuff like this i really like it. Good share, great article, very useful for us. thank you

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.