Skip to main content

Jak zakládat a vést Kluby dvojčat a vícečat - duben 2003

V neděli 27.4.2003 se konalo 1. školení Jak efektivně zřizovat a vést Kluby dvojčat a vícečat 1. školení - Jak efektivně zřizovat a vést Kluby dvojčat a vícečat - Zápisnica

Zúčastnění: Klára Rulíková, Jitka Cvejnová, Petra Šrámková, Hana Straková, Ivana Hudečková, Jana Vašinová, Natália Martínková + 2

Právní úpravy týkající se rodin s dětmi z vícečetných porodů (nároky soc. podpory) – lektor Jan Dolínek (NROS)

* Zákon 114/1988 § 15-16 – obec rozhoduje o poskytovaní, zabezpečení a úhrade pomocnej sily pre tri a viac detí narodených súčasne, rozhoduje o poskytnutí peňažnej a vecnej dávky.
* Vyhláška 182/1991 §20 – obec zabezpečí službu, ak v rodine vážne prekážky (pôrod a šestonedelie, choroba, liečebný pobyt) bránia starostlivosti o tri a viac detí v predškolskom veku. Túto službu obec zabezpečí vždy, ak sa narodia trojčatá a viac, ale rozhoduje, akú formu daná pomoc nadobudne.
* § 23 – možnosť žiadať o 8000,- (vecný príspevok) alebo 15000,- (finančný príspevok) na konkrétny výdaj (škola v prírode, práčka) – akoukoľvek písomnou žiadosťou.
* Zákon 117/1995 – o sociálnej podpore.
* Adekvátne stránky: www.mvcr.cz/sbirka, www.mpsv.cz, www.cssv.cz – na ministerstvách majú pár hodín týždenne na konzultácie.
* 800 189 810 – telefónny automat na výpočet výšky nároku sociálnych dávok.
Vedení svépomocných skupin (komunikace s klienty na základě Standard kvality sociálních služeb) a práce v týmu - lektor Klára Rulíková

* nahradzujeme prácu štátu v oblasti, v ktorej má medzery,
* nepoučovať, počúvať, chváliť,
* Štandard kvality sociálnych služieb – magická formulka dodávajúca dôveryhodnosť a serióznosť,
* tým sa má skladať z troch ľudí: toho, čo všetko vymyslí, toho, čo to zorganizuje a toho, čo urobí všetko ostatné,
* syndróm vyhorenia – nikto nič nemôže dlhodobo robiť len z nadšenia, o problémoch aj malichernostiach sa treba priebežne rozprávať medzi sebou aj s ľuďmi zvonku, aby starosti nikoho nezničili a aby nenastala ponorková choroba ako v Brne,
* konflikty – určite sa vyskytnú, riešiť hneď a priebežne, všetky ženy, vrátane nás, sú „slepice“ a podľa toho treba k rôznym reakciám seba aj druhých pristupovať.

Práce s dobrovolníky (služby v klubu dvojčat) – lektor Klára Rulíková

* Príkazná zmluva s dobrovoľníkom – pre KDaV na ochranu pri úraze, zachádzaní s osobnými údajmi; pre maminy na vykázanie určitej praxe aj počas materskej,
* dobrovoľník je doma neuspokojený, má manžela stále v práci a niečo mu chýba, často je to mono-matka,
* služba má kľúče, zabezpečuje dostatok kávy a pasteliek a víta a predstavuje nováčikov,
* služby majú byť rozdelené s prenosom zodpovednosti na iných a vytvorenie hierarchie pri riešení problémov,
* plat zamestnanca a náklady na prevádzku poskytuje MPSV

12 – 12:30 studený oběd

Právní "kuchařka" – lektor Klára Rulíková

* Právní minimum pro neziskové organizace,
* oslobodené od daní sú všetky príjmy, ktoré sú uvedené v stanovách (členské príspevky, výťažky z akcií, atď)
* účtovníctvo – jednoduché; podvojné vyžadujú granty z EU – pre NGO problém – nie sú účtovníci,
* sponzorské peniaze, za ktoré je poskytovaná reklama, sa dania 20% = NEBRAŤ!
Základy fundraisingu (jak psát žádosti o grant, oslovování sponzorů) – lektor Klára Rulíková

* prvý rok napísať x rôznych grantov, ďalšie roky sa menia už len detaily => nevymazávať z počítača,
* Klára má harmonogram deadlinov a adresy, kam s akým grantom,
* darovacia zmluva (nie sponzorská) – podnikateľ má dobrý pocit a bude priebežne informovaný o aktivitách.
* Improvizovaná scénka u marketingového managera/podnikateľa/a inej bohatej hávede, dohodnutá listom, o týždeň telefonát, či to dostali, komu to prišlo a kedy si môže dohodnúť stretnutie na návrh spolupráce
* Albert – bertíky – naviazať spoluprácu s manažerom hneď po skončení tohoročných bertíkov – tá akcia bola skvelá, atď., navrhnúť, že my pre nich urobíme nástenku (vlastne sa my zviditeľňujeme), maľovanie pre deti na Vianoce, do bertíkov požiadať o podporu pravidelných stretnutí ich tovarom – musí schváliť Ahold, napísať šikovne list, akože to je už hotová vec.

Káva, čaj a závěrečná diskuse

* prednášky v pôrodniciach – dohodnúť cez gynekológa, alebo známeho, inzerovať, hovoriť o inej výchove dvojčiat, ako kojiť dvojčatá – nezasahovať do obsahu predpôrodných kurzov.
* názov asociácie by nemal obsahovať slovo klub, pretože to má nádych trávenia voľného času – a o akom voľnom čase sa dá hovoriť pri dvojčatách!
* 10.VI. – deadline spravodaja
* právna subjektivita, alebo krúžok v rámci Materského centra? Právna subjektivita – možnosť mať vlastné financie, ale nutnosť o všetko sa starať a vychovávať si nasledovníkov; MC – všetko beží samo, ale na nič nie sú peniaze.

Natália Martinková 1.5.2003

nike air max

nike air max 90 I am sorry, that has interfered. But this theme is very close to me. It ready to help. I consider that you commit an error. I suggest it to discuss.
Im so excited. I thank you for the help in this question. At you a remarkable forum.nike air max 95 Quite right! I like your thought. I suggest fixing a theme.
Really a good and interactive post, I think the post is informative and knowledge providing both in regard of current affairs and present economic Situations.nike air max 1

north face outlet Thank you for all of your time & work. Very interesting writing! This is new to me! Looking forward to read more about it! This is a clever little article; do you allow full text in your RSS subscriptions?
You are not right.the north face outlet I am assured. Write to me in PM, we will talk. Merry Christmas and Happy New Year, may all your wishes come true! It was and with me.

nike air max

Why have you taken out my post? It was very beneficial information and i guarantee at least one person found it helpful unlike the rest of the comments on this site.nike air max 1
air max 90 Im very lucky to get. I will immediately grab your rises feed to stay privy of any updates. Pleasant work and much success in your business dealings!
nike air max Thank you for another fantastic posting. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a speech next week, and I was looking for more info

And it has analogue? You are not right. I am assured. Lets discuss.I apologise, but it not absolutely that is necessary for me. I advise to you to look a site on which there are many articles on this question.the north face outlet It seems to me it is excellent idea.
Approach the websites is not easy.north face jackets outlet Feud is quite high. In any incident, the inception of hearty and gripping trap situation does not guaranty its success.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.